Verhuur en verkoop

Heeft u bedrijfsonroerend goed wat u wilt verhuren en/of verkopen? Dan horen wij het graag. Wij kunnen het traject gedeeltelijk of volledig naar uw wens uit handen nemen.